BSR Hajtáslánc garancia
Aktiválást igényel
Fordítson figyelmet arra, hogy a hajtáslánc garancia érvényesítéséhez Önnek kell az aktiválást elvégeznie az alábbi módon. Az aktiváláshoz jelentkezzen be saját BSR ügyféloldalára a BSR felhasználónevével(username) és jelszavával(password). A belépéshez szükséges kódokat megtalálja a Felhasználói kézikönyv utolsó oldalán, illetve minden esetben kiküldésre kerül a megadott email címre is. Amennyiben nem találná a belépéshez szükséges azonosítókat, annak újboli kiküldését kérje ügyfélszolgálatunktól!
A BSR hajtáslánc garancia aktiválásához szükséges, hogy elfogadja a garanciális feltételeket és megerősítse, hogy autója megfelel a követelményeknek.
A BSR hajtáslánc garanciát a vásárlástól számított 3 héten belül aktiválni kell az érvényesítéshez!

LEFEDI A HAJTÁSLÁNC ESETLEGES KÁROSODÁSÁT
A garancia érvényes a hajtáslánc elemeire mint pl.: az autó motorja és váltója, amennyiben a BSR által gyátott termék került feltöltésre, felszerelésre az autón. Beleértve a BSR optimalizálását, illetve a BSR egyéb termékeit, pl.:légszűrő, kipufogó rendszer, leömlő és sport katalizátor, turbó, stb.
A garancia érvényességéhez autójának állapota meg kell egyezzen az alábbi feltételekkel.
A garanciális feltételek néhány fontosabb pontja:
1) Az autó nem lehet idősebb 4 évesnél. 2) Az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 120.000km-t. 3) Az autó jó állapotban kell legyen. 4)Vezetett szervizkönyvvel kell rendelkezzen, hogy látható legyen, hogy a szükséges karbantartások rendszeresen elvégzésre kerültek az autón. 5) A motorolajat ki kell cserélni minden megtett 15.000km után vagy 12 hónap elteltével. 6) Az autó újkori ára nem haladhatja meg helyi adók nélkül az 500.000SEK-et ( netto 500.000SEK, azaz körülbelül 16.000.000Ft helyi adók(pl.: Áfa, regisztrációs adó) nélkül.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

  FELTÉTELEK
 • A garancia érvényes a BSR-nél vagy valamelyik hivatalos forgalmazónál telepített BSR optimalizálásra a vásárlás időpontjától.
 • A garancia időtartama 12 hónap az autó optimalizálásától számítva. A garanciát két további 12 hónapos időszakkal lehet hosszabbítani. A maximális jótállási idő tehát 3 év.
 • Az autó nem lehet 4 évesnél idősebb az első forgalomba helyezéstől számítva.(Lásd az alábbi "A GARANCIA MEGSZŰNIK" részt)
 • Az autónak jó állapotban kell lennie.
 • A garancia kizárólag az Európában regisztrált autókra érvényes.
 • A garancia akkor érvényesíthető / majd 1 év múltával a további évekre megvásárolható amennyiben az autó újkori vételára nem haladja meg helyi adók nélkül az 500.000SEK-et (netto 500.000SEK) azaz körülbelül 16.000.000Ft helyi adók(pl.: Áfa, regisztrációs adó) nélkül.
 • Sealing of components can be performed in connection with the signing of the warranty.
 • A regisztráció dátumától kezdve és a teljes garanciális időtartam alatt minden elvégzett karbantartást rögzíteni kell a szervízkönyvben melyet valamely márkaszerviznek vagy a BSR által jóváhagyott szerviznek/műhelynek bélyegző által kell hitelesíteni.
 • A motorolajat minden megtett 15.000km után vagy 12 hónap elteltével ki kell cserélni.
 • A garancia érvényes a BSR optimalizálásokra és BSR kiegészítőkre is, mint pl.: légszűrő, kipufogó rendszer
 • A garancia érvényes az olyan alkatrész meghibásodásokra is amelyek mentesülnek a gyártói garancia alól, így már nem lennének cserélhetőek garanciában, illetve azon elemekre is amelyekre a gépjármű biztosítások hajtásláncra vonatkozó feltételei már nem terjednek ki.
  Contingent refusal of compensation by the car manufacturer or car insurance company shall be in writing.
 • The warranty also covers towing when property damage is compensable from the warranty.

  KIVÉTELEK
 • A garancia nem vonatkozik a már átalakított, más gyártó által tuningolt autókra.
 • A garancia nem vonatkozik a normál kopó alkatrészekre pl.: kuplung.
 • A garancia nem vonatkozik a gyártói-és a gyártási hibákból eredő meghibásodásokra.
 • A garancia érvényét veszti amennyiben a garanciális időszak alatt a BSR és viszonteladói/forgalmazói hálózatán kívül más gyártó chip-et cserél az autó motorvezérlő egységében, illetve bármilyen egyéb módosítást végez az autón.
 • A garancia érvényét veszti, ha más változtatásokat hajtanak végre az autón, pl.: vezérműtengely, turbófeltöltő, stb.
 • A garancia nem vonatkozik az autó rendeltetés ellenes vezetéséből és rendellenes működtetéséből adódó meghibásodásokra. Beleértve ha a vezetési stílus a versenyautók vezetésével egyenlő, mivel a normál utcai autók erre nincsenek felkészítve.
 • A garancia nem vonatkozik lopás, lopási kísérlet és illegális vezetés által okozott károkra.
 • A hibaelhárítás költségét nem kompenzálják.

  A GARANCIA MEGSZŰNIK
 • A garancia megszűnik az optimalizálástól/frissítéstől számított egy éven belül(amennyiben nem kerül meghosszabbításra), illetve abban az esetben is, ha az autó első forgalomba helyezésétől 4 év eltelt vagy 120.000km-t futott(abban az esetben is, ha még nem telt el egy év az optimalizálás/frissítés óta).
 • A garancia megszűnik, ha a szerviz nem végzi megfelelően a szervizkönyv vezetését.
 • A garancia cég/magánszemély esetén is arra a tulajdonosra vonatkozik aki a BSR terméket megvásárolta. Tulajdonosváltás esetén a garancia érvényét veszíti amennyiben a garancia az autó eladásakor nem kerül átíratásra az új tulajdonos részére.
  A tulajdonos váltást ügyfélszolgálatunkon keresztül kérheti.

  GARANCIÁLIS IGÉNYBEJELENTÉS
 • Az anyaghibából és konstrukciós hibából eredő károkért a garanciális igényt elsősorban az autó gyártója vagy forgalmazója felé kell bejelenteni.
 • A BSR hajtáslánc garanciára hivatkozva minden esetben először a BSR központját vagy viszonteladóját kell értesíteni, mielőtt bármilyen intézkedést hozna.
 • A káresemény önrésze 2500 SEK.
 • A hajtáslánc garancia megerősítésére a garancialevél mellett csatolni kell a követeléseket is.